FANDOM


The Generation II UTAU is The Second UTAULOID Elite This Project Had To Release in January 2012 But Was Pused To October 12

List of Generation II UTAULOID

Kimiko Kanibal

Akihiko Iwao

Kiyoko Chie

Sasaki Ayako

Erika Girard

Sam Cheesecake

Camron Donald

Audrey Kaneko

Iris Kageno

June Kaihatsune

Taiga Sumikane

Kyuri

Olivé

Roxy Raven

Rini Domane

Rex Raven

Mirumi Kizan

Tanate Koe

Lumo

QUINN

LUNA AKIMINE

Aria Otone

Satsukine Cho

Aito Sonzai

Koyone Aiko

Amarante

Koyone Akira

Tsukekuru Wide

Urmille S.B

Songu Mugen

Mimiko Amai

Nan Chai Qian

Ichigo Yumene

Kurai Tenshine

Kolibri Etta

Iretaru Desu

Irisa Yamise

Akane Tsukiko

Roman RoNe

Saturo Ren

Sutoukatsuya

Emirii Epikkune

Yurikago Kuro

Ebony Coady

Gendai

Lynn Sakura

Yuka Suzuko

Utaya Sukene

Hetacia

Mimi Kukagi

Mei Okurin

Nokai Tsubaki

Mizazuki Iwate

Elliot Moreau

Madalina

Liana Madonyeeru

Komame Azukino

Harune Asuka

Kiyoshine Hikaru

Rie Miene

Alice Redstone

Upa Awami

Chiharu Kaori

Roka Naoko

Derapoid HIDEKO

Yuumei Ekiguchi

Calandra Pesce

Akiko Yamamoto

Yurei

Hanranne Tsun

Yudai Yamine

Hoshiko Kenichi

Manichi No Uta

Hikarune Sakiya

Maiku Hidzumene

LECTO al03

Kanashimi Kobako

Tsuki Jisatsu

Shei Uedo

Kiki Tomitaki

Kuroi Hana

Dragoon

Eon Kutsuragi

Danshi Ne

Kaido Utaren

Mii Amaterasu

Kanon SugarU

Aka-Chan Kirin

KANDOU

Chiba Otomura

Kotone Misaki

Kikaine Eliot

Itou goto

Kodomone Ryo

Kimune Yokina

Drizzle-tan

Tibo Hauku

Mizuno

Yuuma Takahiro

Rataine Eian

Tsukage Tasogare

Kosentsu Tasogare

Nekonochi Akuma

MeruM

YouSei

YouKai

Gin Ryuusei

Miki Utsuku

Ase Roni

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.