Wikia

UTAU wiki

UTAU Triple Baka

6,067pages on
this wiki
Talk0
IMG 1337
The original song of Triple Baka song sung by Miku Hatsune, Teto Kasane, and Neru Akita. With this version sung by Yukina Neko, Kaoru Okinawa, and Yoku Masu. With Yukina taking the place of Miku, Kaoru taking the place of Teto, and Yoku taking the place of Neru.
IMG 1334
IMG 1333
IMG 1332
IMG 1331
IMG 1330
IMG 1335
IMG 1336

Around Wikia's network

Random Wiki